Margrethe Wilmers

Lege

Marthe-Lise Næss-Andresen

Lege

Solfrid Hulbak

Lege

Jorunn Hjertvik er vikar for Solfrid Hulbak frem til 1.7.24.

Jorunn Hjertvik

Vikarlege

Jorunn Hjertvik er vikar for Solfrid Hulbak frem til 1.7.24.

Wenche Ekeli

Sekretær

Hege Wang

Sekretær

Janne Aas Ekeli

Sekretær